УМОВИ СТВОРЕННЯ ПОСИЛАНЬ

1. Цей веб-сайт адмініструється компанією Порше Україна (Імпортер) і включає домашню (першу) сторінку та всі інші веб-сторінки цього ресурсу.

2. Імпортер вітає і дозволяє юридично коректні посилання на усі сторінки сайту за умови дотримання наступних вимог:
- Кожне використання інформації з сайту повинне містити чітке та однозначне посилання на сайт, а сама інформація повинна відтворюватися без змін.

3. Категорично забороняється створювати посилання на окремі сторінки даного веб-сайту (зовнішнє зв’язування) без чіткого зазначення їх походження.

4. Створення посилань або перенаправлень шляхом здійснення пошукових запитів через популярні системи пошуку (Google, Yahoo тощо) дозволяється.

5. Якщо передбачені п. 2 прямі посилання не створюються, але дані цього веб-сайту обробляються з наданням доступу до них через платний онлайн-сервіс іншого постачальника, то подальше використання і обробка даних дозволяється лише після отримання письмового дозволу від Порше Україна. Імпортер залишає за собою право стягувати плату за надання можливості використання даних, що знаходяться на сайті.

6. Імпортер залишає за собою право забороняти створення посилань певним особам, компаніям, об'єднанням, групам осіб та/або групам компаній, чи створювати посилання стосовно певного веб-контенту, веб-сторінок, веб-сайтів без зазначення причини.

7. Категорично забороняється створювати прямі або непрямі посилання на цей веб-сайт у контексті, який може створювати враження їх пов’язаності з інформацією, вмістом, веб-сайтами або веб-сторінками протиправного, аморального, радикально-політичного, дискримінаційного, кримінального, непристойного чи іншого подібного характеру. Імпортер чітко відмежовується від подібного вмісту на відповідних веб-сайтах включно з усіма підсторінками.

8. Імпортер не несе жодної відповідальності за шкоду або збитки незалежно від їх виду та правових підстав, якщо вони настали у зв’язку з посиланнями, що були створені з порушенням цих умов.

9. Імпортер залишає за собою право скасувати свою згоду на використання посилань без зазначення причин, а також вживати заходів проти порушення умов створення посилань усіма доступними засобами технічного та/або правового характеру.
language car-favorit compare-large up searchagent