УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

1. Сфера застосування, обмеження щодо використання і призначення:

Порше Україна (Імпортер) дозволяє споживачам використовувати надані на сайті «www.dasweltauto.ua» інформацію та функції згідно умов використання і чинного законодавства.

2. Передумови використання фізичними/юридичними особами:

Користуватися функціями Інтернет-платформи «www.dasweltauto.ua» можуть лише дієздатні фізичні особи, старші 18 років. Використання сайту юридичними особами регулюється законодавством щодо представницьких повноважень.
Імпортер залишає за собою право забороняти користування Інтернет-сервісом без пояснення причин.

При користуванні Інтернет-сервісом слід дотримуватися авторського права, права на ім'я, а також положення про охорону товарних знаків та інших охоронних прав третіх осіб. Захищеними є усі веб-сайти Імпортера, включно із зображеннями, музикою і марками, такими як «Das WeltAuto». Дане положення є дійсним також для охоронних прав компаній, що входять до складу концерну Volkswagen AG. Ці веб-сайти чи умови використання не слід розцінювати як надання ліцензії або інших прав на користування інтелектуальною власністю Імпортера та/або Volkswagen AG. Користувачі зобов'язуються утримуватись від неправомірного використання сервісів, зокрема:

  • не вживати заходів для обходу систем захисту інформаційного сервісу,
  • не користуватися пристроями або засобами, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи та/або функціональності сайту, зокрема шляхом зміни фізичної або логічної структури сервера чи мережі Імпортера або інших мереж,
  • не інтегрувати інформаційні сервіси або їх частини до інших веб-ресурсів, як приватних, так і комерційних, та не використовувати сервіси з комерційною метою.

3. Використання платформи для оголошень, відповідальність і гарантії:

«www.dasweltauto.ua» являє собою платформу для подачі оголошень, яка може використовуватися фізичними та юридичними особами для розміщення пропозицій щодо автомобілів з пробігом за умови, що їх зміст не суперечить вимогам законодавства, зокрема щодо захисту персональних даних, а також цим умовам використання. Доступні на веб-сайті «www.dasweltauto.ua» пропозиції/оголошення розміщуються виключно третіми сторонами і в жодному разі не являють собою комерційну пропозицію Порше Україна. Сервіс, що надається Імпортером, слід розцінювати як платформу для подачі оголошень. Це означає, що користувачі мають змогу розміщувати власні оголошення або у разі зацікавленості зв'язуватися з іншими користувачами та укладати з ними угоди. Таким чином, укладення угоди можливе лише між особою, що розмістила оголошення, та користувачем, якого це оголошення зацікавило. При цьому Імпортер не виступає представником користувача, його довіреною особою, посередником чи брокером. Таким чином, сторонами всіх угод або інших юридично значущих дій між користувачами, що укладаються або здійснюються за допомогою платформи «www.dasweltauto.ua», є виключно такі користувачі. Порше Україна не несе жодної відповідальності за виконання чи невиконання таких угод. Крім того, Імпортер не бере на себе жодних зобов'язань щодо гарантій на автомобілі, що продаються на платформі, їх відповідності стандартам чи відшкодування пов'язаних з ними збитків. З огляду на це, усі претензії та рекламації, що можуть виникати з приводу укладання угод чи здійснення будь-яких інших дій між користувачами платформи, слід пред'являти безпосередньо відповідним користувачам або сторонам договору згідно чинного законодавства України.

З моменту розміщення користувачем або уповноваженою ним особою інформації у загальному доступі Порше Україна не несе жодної відповідальності за зміст, правильність, актуальність чи достовірність такої інформації, а також за можливі описки чи помилки при передаванні даних. За правильність/коректність даних відповідає користувач, що розмістив оголошення.

Заборонено копіювати, обробляти, поширювати, публікувати вміст сайту «www.dasweltauto.ua» чи надавати доступ до нього іншими засобами (шляхом розміщення в Інтернеті) або використовувати в інший спосіб без попереднього дозволу. Ця вимога стосується також копіювання пошуковими агентами або іншими автоматизованими системами.

Імпортер не несе відповідальності за правильність ідентифікаційних даних користувачів і рекламодавців, а також за можливість контакту з користувачем чи рекламодавцем за допомогою вказаних ним засобів зв'язку. Кожен користувач повинен самостійно підтвердити особу свого контрагента.

4. Послуги, що надаються Імпортером

Імпортер робить усе можливе для забезпечення нормального функціонування сайту «www.dasweltauto.ua». Проте гарантувати постійну стабільну роботу та відсутність помилок у кожний момент часу не виявляється можливим. Інформація, представлена на сайті, ретельно відібрана і знаходиться у Вашому розпорядженні з середньорічною доступністю 97,5%.

Розміщений на цих веб-сторінках вміст не має обов'язкової юридичної сили і призначений виключно для ознайомлення. Інформація щодо комплекту поставки, зовнішнього вигляду, ціни, потужності, розмірів та маси автомобілів наводиться на момент введення даних відповідно до наявних знань. Можливе внесення змін з метою уточнення. Усі дані щодо комплектацій, цін і технічних даних спираються на стандартні значення для європейського ринку. Будь ласка, перевіряйте цю інформацію, перш ніж використовувати її з будь-якою метою. Офіційні дані можуть бути надані лише у відповідь на конкретний запит.

Інформація щодо показників витрати пального та рівня викидів СО2 відповідно до вимог директиви ЄС VO (EG) 715/2007: наведені показники розраховані з використанням методів вимірювання, зазначених в директиві ЄС VO (EG) 715/2007. Дані не стосуються конкретного автомобіля і не є частиною пропозиції, а слугують лише для порівняння різних типів автомобілів. Зокрема, спеціальні версії комплектації та додаткові аксесуари (наприклад, більш широкі шини, кондиціонер, багажник на даху тощо) можуть бути причиною відхилень від стандартних значень витрати пального та викидів CO2.

5. Зміни обсягу надання послуг

Імпортер залишає за собою право у будь-який час розширювати чи обмежувати обсяг послуг або його частини та змінювати функціональність. Через швидкий розвиток Інтернету ми змушені періодично змінювати ці умови використання.
Такі зміни здійснюються відповідно до умов, викладених у п. 7. Зміни умов використання.

6. Безпека

Якщо у Вас виникла потреба надіслати на адресу Імпортера повідомлення електронної пошти зі своєї особистої поштової скриньки, слід пам'ятати, що з огляду на особливості технічної структури Інтернету для забезпечення конфіденційності та цілісності вмісту такого повідомлення доцільно вжити певних заходів. Зокрема, з цією метою Ви можете скористатися загальнодоступним програмним забезпеченням для шифрування. При надсиланні повідомлення електронної пошти через наявну на сайті форму для звернень слід пам'ятати, що дані передаються у незашифрованому вигляді, і тому гарантувати конфіденційність та цілісність вмісту такого повідомлення неможливо.

7. Зміна умов використання

Імпортер залишає за собою право в майбутньому вносити в умови використання зміни, прийнятні для користувача. Користувачі будуть прямо поінформовані про такі зміни з метою отримання згоди. Оскільки цей веб-сайт являє собою безкоштовний для всіх користувачів сервіс і всі зареєстровані користувачі повинні обслуговуватися на однакових умовах, користування веб-сайтом, у разі незгоди з умовами використання або з внесеними у майбутньому змінами в ці умови, не допускається.

8. Застосовне право

На представлені на веб-сайті сервіси та умови використання поширюються вимоги українського законодавства. Виняток становлять колізійні норми.

language compare-large car-favorit searchagent up